Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2003:2
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  48
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  111 g
  I lager:
  1 st

Axess

Efter storföretagen

Innehåll

Tema: Efter storföretagen. * Anfall som försvar * Politisk tvedräkt * Offrens andliga ansvar * INNEHÅLL: Tänk om Jante kunde amerikaniseras. Den fråga svensken borde ställa sig är hur han eller hon skall kunna tjäna lika mycket som andra, föreslår Gunnar Wetterberg. * Bush klarar inte av att försvara USA. Steven E. Miller skriver om svårigheterna att garantera säkerheten i ett öppet samhälle som det amerikanska. * Scener ur ett transatlantiskt äktenskap. Det stormar i förhållandet mellan USA och Europa. Kay Glans samtalar med Robert Kagan om relationsproblematiken. * Tema: Efter storföretagen. Artiklar av Mats Brenner, Klaus Nielsen och Alexandra Waluszewski. * Ingen pragmatism utan Peirce. Henrik Lagerlund finner i Charles S. Peirce en nyckel till att förstå viktiga tendenser i amerikansk 1900-talsfilosofi. * Aftonland och morgonland skiljs åt i Europa. Håkan Forsell har besökt den ukrainska staden Lviv, som ständigt drabbas av det faktum att öst och väst möts där. * Hängiven humanism i väntan på utplåning. De kvinnliga vittnesmål som finns om Förintelsen har en annan karaktär än de manliga. Anita Goldman har lyssnat till dem. * "Min chans ligger just i att jag systematiskt nedvärderas." Tage Erlander lyckades förvandla sin gråhet till styrka. Hans dagböcker ger sällsynt rika inblickar i en toppolitikers vardag. * Övriga recensioner. Böcker av David Lodge, Gavin Menzies, Thomas L. Friedman, M. Keith Booker och Eric Dorn Brose. * DESSUTOM: Axplock och redaktörens krönika.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×