Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2021:6
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  191 g
  I lager:
  4 st

Respons

Akademiska prestationer

Innehåll

 • Noterat
 • Reportage. Ny metod skapar kontinuitet i bekämpandet av hedersförtryck. Arbetet för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck har oftast skett i projektform. I Västerås försöker man skapa kontinuitet i arbetet. Av Påhl Ruin.
 • Essä. Warszawa har besegrat totalitarismerna med skyskrapor, av Daniel Zysk.
 • På plats. Dags att knyta nya band mellan medier och akademi, av Jenni Sandström.
I fokus
 • Min väg till utmattning. ”Jag föreställer mig att stressrelaterad ohälsa av något slag under vissa perioder är utbredd bland mina kollegor, men arbetets självständiga karaktär gör det relativt enkelt att mörka.” Av My Hellsing.
Konstarterna & medier
 • Nils Håkanson: Dolda gudar – En bok om allt som inte går förlorat i en översättning. Recensent Torbjörn Elensky.
 • Susanna Strömquist. Nordens Paris – NK:s Franska damskrädderi 1902–1966. Recensent Boel Ulfsdotter.
 • Anders Cullhed: Dante – Den förste författaren. Recensent Johanna Vernqvist.
Klassikern: Titus Livius
 • Roms seghet besegrade Hannibals militära skicklighet. Av Bo Lindberg.
Naturvetenskap & teknik
 • Julia Ravanis: Skönheten i kaos. Recensent Helena Granström.
 • Katarina Bernhardsson, Immi Lundin & Evelina Stenbeck: Litteratur & läkekonst – Nio seminarier i medicinsk humaniora. Recensent Ylva Söderfeldt.
Politik & samhälle
 • Johan Norberg: Det kapitalistiska manifestet – Till den fria marknadens försvar i en allt mer ojämlik, kinesisk och uppvärmd värld. Recensent Lars Magnusson.
 • Julia Lindblom: Amazon – Bakom framgången. Recensent Mats Benner.
 • Michael Shellenberger: Inställd apokalyps – Därför skadar miljöalarmismen oss alla. Recensent Gustaf Johansson.
 • Peter Singer: En värld nu – Globaliseringens etik. Recensent Håkan Lindgren.
 • Anna Lindman: Sekten – Ett reportage om Knutby Filadelfia. Recensent Håkan Järvå.
Essä
 • Kan nonsens någonsin vara bara nonsens? Alice mellan det lekfulla och det skrämmande. Tidigare tolkningar av Lewis Carrolls böcker om Alice betonade det lekfulla men i dag lyfts snarare det skrämmande och mörka fram. Av Per Klingberg.
Historia
 • Annika Berg, Urban Lundberg & Mattias Tydén: En svindlande uppgift-Sverige och biståndet 1945–1975. Recensent Bo Rothstein.
 • Magnus Västerbro: Tyrannens tid – Om Sverige under Kart XII. Recensent Oskar Sjöström.
 • Jakob Christensson: Vattenvarelser – En kulturhistoria. Recensent Bo Eriksson.
Filosofi & psykologi
 • Pablo Lerner & Tobias Wessely (red.): Freud och dödsdriften. Recensent Carin Franzén.
 • Johan Eriksson: Psykoanalysens filosofi. Recensent Carl-Filip Brück.
 • Marcus Aurelius: Självbetraktelser. Recensent Hans-Roland Johnsson.
 • Agneta Rahikainen: Smittans rike – Syfilis i konst, kultur och kropp. Recensent Lena Kåreland.
 • Linnea Tillma: Övningar i frihet – Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige. Recensent Kristoffer Ekberg.
 • Daniel Kahneman. Olivier Sibony & Cass R. Sunstein: Brus – Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det. Recensent Patrik Lindenfors.

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2021:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla