Respons
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2021:4
  Issn:
  2001-2292
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  210x275 mm
  Vikt:
  196 g
  I lager:
  4 st

Respons

Vitsen med humor

Innehåll

 • ?Noterat.
 • Rapport från hängmattan. Sommaren är tiden för det intresselösa läsandet. Av Torbjörn Elensky.
 • Debatt om forskningen kring urfolk. Lena Maria Nilsson och Krister Stoor svarar Jonny Hjelm med slutreplik av Hjelm.
I fokus
 • Vitsen med humor är att påminna om att människan är en tröskelvarelse. Ola Sigurdson: Gudomliga komedier Volym 1–3. Recensent Stina Bäckström.
Filosofi och psykologi
 • David Sinclair: Livslängd: Varför vi åldras – och varför vi inte måste göra det. Recensent Fredrik Svenaeus.
 • Rutger Bregman: I grunden god – En optimistisk historia om människans natur. Recensent Patrik Lindenfors.
 • Sharon Rider: Den tveksamme bekännaren och andra essäer. Recensent Olof Hallonsten.
 • Rikard Roitto & Susanne Wigorts Yngvesson (red.): Teknoteologi – AI och människans villkor. Recensent Olle Häggström.
 • Olle Häggström: Tänkande maskiner – Den artificiella intelligensens genombrott. Recensent Helena Granström.
Konstarterna & medier
 • Carin Franzén & Håkan Möller (red.): Natur & Kulturs litteraturhistoria. Recensent Erik Bjerck Hagen.
 • Julia Pennlert & Lars IIshammar (red.): Från Strindberg till Storytel – Korskopplingar mellan ljud och litteratur. Recensent Jesper Olsson.
 • Patrik Steorn (red.): Thielska Galleriet. Konsten – Huset – Tiden. Recensent Jenny Danielsson.
 • Maria Lind: Konstringar – Vad gör samtidskonsten? Recensent Dan Karlholm
Utblick
 • Myten om imperiets förträfflighet präglar Storbritannien än idag. Av Michael Tapper
Politik & samhälle
 • Mariana Mazzucato: Sikta mot stjärnorna – Hur uppdragsdriven innovation kan förändra kapitalismen. Recensent Per Lundin.
 • Olof Hallonsten: Modernitetens kritiska samvete – En samhällsvetenskap som gör nytta. Recensent Ylva Hasselberg.
 • Andreas Johansson Heinö: Anteckningar från kulturkriget. Recensent Kim Salomon.
 • Folke Tersman & Torbjörn Tännsjö: Folk & vilja - Ett försvar av demokratin i vårtid. Recensent Mats Lundström.
 • Tobias Hübinette: Adopterad – En bok om Sveriges sista rasdebatt.
 • ?Tobias Hübinette: Svensk rasism under efterkrigstiden – Rasdiskussioner och rasfrågor 1946–1977. Recensent Olof Bortz.
Klassikern: Novum Organum
 • Metoder för att övervinna det mänskliga tänkandets svagheter. Av David Dunér. Francis Bacons Novum Organum är en text för att förstå den vetenskapliga revolutionen. Nu föreligger verket i en fullständig svensk översättning.
Historia
 • Karin Milles: Jag måste, när ingen annan vill – Kvinnorättskämpen Sophie Sager.
 • Sara Heyman: Den motvilliga feministen – En biografi om riksdagskvinnan och sjuksköterskan Bertha Wellin.
 • Gunnel Karlsson: En kvinna i regeringen – Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete.
 • Christina Carlsson Wetterberg. Jag saknar fruntimmer här – En biografi över Anna Bugge Wicksell. Recensent Kristina Sandberg.
 • Sven-Axel Månsson & Svante Lundberg: Den politiska generationen – Kontinuitet och förändring 1968–2018. Recensent Ulf Bjereld.
 • David Larsson Heidenblad: Den gröna vändningen – En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden. Recensent Gustaf Johansson.
Essä
 • Hoffmann placerade det kusliga mitt i den borgerliga vardagen. Av Per Klingberg. Hoffmann visade att fantastikens formspråk kan användas för att skriva psykologiskt djuplodande texter. Av de svenska småförlagens översättningar framgår att den tyske romantiske författaren är föremål för ett pånyttfött intresse.

Beskrivning

[i]Respons[/i] tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen [i]Filter[/i] har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. [i]Respons[/i] avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning. Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. [i]Respons[/i] vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt. [i]Respons[/i] är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

  • Respons

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:3

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:2

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2016:1

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:5

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:4

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Respons

   2015:3

   79 kr.

   Logga in för att handla