Ordfront magasin
Kategori: Debatt och politik
  Nummer:
  2021:3
  Issn:
  0284-981X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  48
  Dimensioner:
  220x285 mm
  Vikt:
  157 g
  I lager:
  2 st

Ordfront magasin

Innehåll

 • Den nöjda ministern. Thord Eriksson spårar behandlingen av unga afghaner till ett uttalande av Anders Ygeman 2016.
 • Lagars förfall. Illa förberedda lagreformer, märkliga riktlinjer, oförutsägbara och orättvisa bedömningar. Advokat Emelie Hillert berättar om fem års försämrad migrationslagstiftning.
 • Kartan slår verkligheten. Oavsett antalet bombattentat, strider och oroligheter verkar svenska migrationsmyndigheter fast beslutna att förklara Afghanistan säkert nog att avvisa till.
 • Verk på avvägar. Migrationsverket har under de senaste åren agerat under stor press. Möjligen också under hemliga direktiv att ge så få asyl som möjligt. Svårt annars att förklara en svensk myndighets genomgående bristfälliga ojämna och icke rättssäkra agerande. Vi fördjupar oss i alla missgrepp och skandaler under fem år.
 • Välfärd i fara. Carin Flemström har 40 års erfarenhet som socialarbetare. I behandlingen av de unga ensamkommande ser hon början på det omhändertagande välfärdssystemets sammanbrott.
 • Civilsamhället offrades. Ingrid Eckerman vittnar om hur fem års kamp mot den politiska viljan att avvisa ungdomar har gått hårt åt alla hundratusentals hjälpande lärare psykologer, socialarbetare, frivillighemsföräldrar som ställt upp för en svag grupp men fått otack tillbaka.
 • Att läsa in oskyldiga. Cirka 70 helt unga sitter idag inlåsta som brottslingar för att kunna utvisas. Åsa Jönsson Tysén och Keza Rahimi om Sveriges rutinmässiga bruk av hårda tvångsmedel mot oskyldiga.

Beskrivning

Ordfront magasin är Sveriges största månadstidning för samhällsdebatt och kultur. I en tid när likriktningen och maktkoncentrationen inom media blir allt värre, blir de röster som säger någonting annat än de gör i dagstidningen eller tevenyheterna allt viktigare. Ordfront magasin är en sådan röst. Utgivare: Föreningen Ordfront

  • Ordfront magasin

   2021:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2021:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2017:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:6

   79 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:5

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:4

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:3

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:2

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2016:1

   69 kr.

   Logga in för att handla

  • Ordfront magasin

   2015:6

   69 kr.

   Logga in för att handla