Utbildning & Demokrati
Kategori: Bibliotek och utbildning
  Nummer:
  2021:1
  Issn:
  1102-6472
  Språk:
  Engelska
  Antal sidor:
  138
  Dimensioner:
  160x235 mm
  Vikt:
  284 g
  I lager:
  1 st

Utbildning & Demokrati

Hållbar inkludering. En väg till ett hållbart samhälle?

Innehåll

 • Tema: Hållbar inkludering – En väg till ett hållbart samhälle? Anette Bagger & Anna Öhman
 • Inclusive education, democracy and COVID-19 – A time to rethink? Julie Allan
 • Strävan mot en inkluderande skolmåltid – Strategier för att ge likvärdiga förutsättningar Sara Frödén & Charlotta Pettersson
 • Mediala diskurser om inkludering – En berättelse om (gem)ensamhet Anette Bagger & Anne Lillvist
 • The governing of inclusion – Policy in Swedish school regulations and mathematics education. Helena Roos
 • Inkludering och särskild begåvning – Förutsättningar och dilemma I rådgivande policydokument Gunnlaugur Magnússon & Caroline Sims
 • Att skapa ett mer inkluderande utbildningssystem – En avslutande reflektion Claes Nilholm
 • I tidigare nummer.

Beskrivning

Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete "Democracy and Education" från 1916. I tidskriften publiceras texter i skärningspunkten mellan filosofi och samhällsvetenskap. Ambitionen är att bidra med analyser av utbildning i vid mening, dess utbildningspolitiska innebörder såväl som dess inre verksamheter. En strävan är att analysera hur innehåll väljs ut och behandlas, bl a genom att fokusera kommunikationens betydelse för meningsskapande. I likhet med Dewey vill Utbildning & Demokrati relatera dessa didaktiska frågor till synen på utbildning som demokratisk instans och dess roll som offentligt rum. Tidskriften vänder sig till dem som är intresserade av förskola, skola, lärarutbildning och annan högre utbildning men även till dem som har intresse för utbildning och kommunikationsprocesser i andra sammanhang. Utges av Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.

  • Utbildning & Demokrati

   2020:3

   105 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2020:2

   105 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2020:1

   105 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2019:3

   105 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2019:2

   105 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2019:1

   105 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2018:3

   105 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2018:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2018:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2017:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2017:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2016:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2016:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2016:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2015:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2015:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2015:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2014:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2014:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2014:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2013:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2013:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2013:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2012:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2012:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2012:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2011:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2011:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2011:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2010:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×