LUM
Kategori: Bibliotek och utbildning
  Nummer:
  2021:3
  Issn:
  0346-7354
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  40
  Dimensioner:
  210x250 mm
  Vikt:
  134 g
  I lager:
  1 st

LUM

Innehåll

 • Universitetshuset renoveras till 2027. Universitetshuset står inför en omfattande renovering och planeringen för innehållet i huset är i full gång. Det blir en byggnad för ceremonier och representation med kontor studieplatser och reception.
 • Kraftsamling efter RQ20. Sedan resultaten av forskningsutvärderingen RQ20 presenterades i mars har samarbetet inom fakulteterna ökat och blivit vitalare. Det visar sig vid en rundringning till dekaner och forskningsansvariga, som nu med ny kraft tar tag i utvärderingens rekommendationer.
 • Juridiken som maktmedel mot utsatthet. Efter en tonårstid präglad av ätstörningar och självskadebeteende har Sofia Åkerman kommit ut med fyra böcker för att öka kunskapen i ämnet och visa på missförhållanden i vården. Idag är hon doktorand på Juridicum, och tar juridiken till hjälp för att stödja utsatta.
 • Nya forskningsprojekt efter arabiska våren. Det har gått tio år sedan arabiska våren som flera forskare vid Centrum för Mellanösternstudier upplevde på plats. Händelserna präglar dem än och har resulterat i nya forskningsprojekt.
 • Allt jobbigare att vara ledig. För vissa har det blivit så avancerat att visa upp en perfekt fasad på sociala medier att det nästan kan liknas vid ett jobb. Fritiden har även på andra sätt blivit ytterligare en arena där vi förväntas prestera. Det menar konsumtionsforskaren Carys Egan-Wyer.

Beskrivning

LUM (Lunds Universitets Magasin) är Lunds universitets tidning och utkommer 9 gånger per år.

  • LUM

   2021:2

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2021:1

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2020:6

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2020:5

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2020:4

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2020:3

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2020:2

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2020:1

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2019:6

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2019:5

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2019:4

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2019:3

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2019:2

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2019:1

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2018:8

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2018:5

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2018:4

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2018:3

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2018:2

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2018:1

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2017:7

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2017:6

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2017:5

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2017:4

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2017:3

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2017:2

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2017:1

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2016:8

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2016:7

   20 kr.

   Logga in för att handla

  • LUM

   2016:6

   20 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×