SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2019:4
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  194 g
  I lager:
  4 st

SANS

Innehåll

 • Hoppet om att bota alkoholister, av Michael Pollan. På 1950-talet förväntades LSD ge inblick i psykiska sjukdomar och bot mot missbruk.
 • Signerat: låt vetenskapen utforska andligheten! av Filip Bromberg. Vi bör bejaka att psykisk hälsa och andlighet har beröringspunkter.
 • »Målet med skrivandet är sanningen», av Torsten Rönnerstrand. Om Elena Ferrante som samtidshistoriker.
 • Hur jag blev bekant med en skall mätare, av Nils Uddenberg. Om Gustaf Retzius.
 • Signerat: Fördomsfulla filosofer kan vara beundransvärda, av Julian Baggini. Aristoteles, Kant och Hume levde i helt annorlunda tider än vi.
 • Terrorismen och rättsstaten, av Anders Kruse. Så bör vi hantera de svenska IS-krigarna.
 • Alla ogillar Kant, men av fel skäl, Av Anders Hansson. Är Kants etiska teori bristfällig, rentav obegriplig? Kanske snarare kritikernas uppfattning.
 • Signerat: Kvinnor lever i livslångt fängelse, av Camilla Starck. I Saudiarabien är det manliga förmyndarskapet över kvinnor totalt.
 • Kunskapskulturer? av Mats Alvesson & Andre Spicer. Bakom ett sken av intelligent användning av information finns ofta funktionell dumhet.
 • Vår planets verkliga ägare, Av Björn Persson. Vilda djur i Afrika.
 • Signerat: Konsten – att skapa förundran, av Isabella Lundgren. När musik möter filosofi fördjupas förståelsen av oss själva och världen.
 • En filosofisk återvändsgränd, av Olle Hägg. Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans leder ingenstans.
 • Den frånvarande kroppen, av Lisbeth Sachs. När människor befinner sig i kreativt flow glöms kroppen bort.
 • Signerat: Tokiga åsikter, men berömvärt ändå, Av Svante Nordin. Klarspråket i Torbjörn Tännsjös självbiografi förtjänar lovord.
 • Curie, Strindberg och periodiska systemet, av Christina Moberg. Detta var inledningen till en period av vetenskapliga revolutioner.
 • Signerat: Boris Johnson vill bli vårtids Churchill, av Torsten Rönnerstrand. Det är inte en god nyhet.
 • Från fattigdom till eget företag, av Lena Granefelt. En fotoutställning från Kenya.
 • Personlighetstesternas ofruktbara värld, Av Merve Emre. En svårgenomtränglig miljö.
Avdelningar
 • Redaktion
 • Ledare: Psykedelisk renässans, av Christer Sturmark.
 • Medarbetare i detta nummer
 • Insikt: Hur motverka växthuseffekten? av Björn Fjæstad. »Enkel» lösning mest kostnadseffektiv.
 • En ny bokserie med vetenskapliga klassiker, av Björn Fjæstad. Ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien.
 • Kolumn: Är nunnor egoistiska och fega? av Charmkvark.
 • Online: Pi-symposium What is Life?

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:2

   95 kr.

   Logga in för att handla