SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2012:4
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  212 g
  I lager:
  -

SANS

Psykiatri

Innehåll

INNEHÅLL: Ledare: Låt forskningen visa vägen! * PC Jersild: Det gäller att bygga en bro * PC Jersild: Satsa på en individualiserad skola * PC Jersild: Depression är ingen epidemisk sjukdom * PC Jersild: Filosofer och psykiatrer bör samverka * PC Jersild: Vi börjar förstå hur hjärnan fungerar * Nils Uddenberg: Freud- vetenskapsman eller religionsstiftare? * Recension av Sara Larsson: Homo religiosus går fri igen * Karim Jebari: Ateistisk filosofi har alla rätt. men missar poängen * Essä av Josefin Hallgren: Skolor grundade på ovetenskap godkänns av Skolverket * Christer Sturmark: ”Vi måste tillåta oskarpa gränser” * Essä av Staffan Bergström: Vår tids skandal * Åsa Regner& Karin Nilsson. Vatikanen försämrar kvinnors liv och hälsa * Sören Holst: Att vara eller inte vara * Annika Borg: Yttrandefrihetsfundamentalism, ja tack! * Essä av Ulf Ellervik: Mjäll och kosmisk strålning på vägen till Mars * Online * Utblick av Björn Fjæstad * Jackie Jakubowksi: Kolumn * Kåseri av Charmkvark * Repliker av Bengt Göransson och Thorwald Larsson * Inblick av Björn Fjæstad * Webbtips och boktips * Sanslöst

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:2

   95 kr.

   Logga in för att handla