SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2012:2
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  66
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  185 g
  I lager:
  1 st

SANS

Innehåll

INNEHÅLL: Ledare: När rättigheterna krockar * Inblick: Sveriges fåglar hänger inte med. Globala uppvärmningen går för fort. Fjärilarna är snabbare * Skolan avskräcker från naturvetenskap * Lugnande besked om mobiltelefoner * Svenska psalmboken könsdiskriminerar * Statskupper förklarar altruism * Nuet varar två sekunder * Hjärtsjuk ? Bli gravid! * Sömnbrist gör oss hungriga * Essä Annika Borg: Korantolkning ur kvinnoperspektiv och feministisk bibelkritik. det finns viktiga beröringspunkter, men lika avgörande skillnader * Neutrinon och ljusets hastighet * Signerat av Jackie Jakubowski: Ett tomrum reserverat för Gud? * Essä av Christer Fuglesang: Jag tror det finns intelligent utomjordiskt liv * Bengt Westerberg: Omskärelsedebatten blir alltför känslosam * Charmkvark: Sanningen och tegelstenarna * Reportage: Yvonne Nenander: Dialog och Reflexion öppnar nya möjligheter * Yvonne Nenader: Filosofisk praxis på frammarsch i Sverige * Signerat av Barbro Hedvall: Förlåtelseturné utan förlåtelse * Kolumn av Björn Ulvaues: ”Du måste finnas” * Christer Sturmark: Postmodern apostel * Utblick * Repliker * Webbtips * Boktips * Sanslöst * Nästa nummer

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:3

   95 kr.

   Logga in för att handla