SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2012:1
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  80
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  226 g
  I lager:
  1 st

SANS

Innehåll

INNEHÅLL: Ledare: De fyra ryttarna är nu tre * Inblick: Lärare tillmötesgår bokstavstroende föräldrar * Modekritik i 1695 års psalmbok * Motion på recept fungerar * Nedsatt hörsel ger sämre minne. Långtidsminnet är särskilt utsatt * Missbruksvården fungerar. Även forskarna blev positivt överraskade * Christer Sturmark: Kristus bedragaren * Signerat: Annika Borg: Mannens makt och utsatthet * PC Jersild: Matte-mer eller mindre * Essä: Peter Gärdenfors: Människans förnuft är överskattat * Intervju: Charlotte Essén intervjuar Sara Lindh: Barnatro som fängslar * Essä: Bo Rothstein: Guds tystnad främjar världen * Debatt: Annika Borg: Terrordåden i Norge: Mer känsla än förnuft i intellektuellas självrannsakan * Sam Harris: Bara vetenskapen kan skilja mellan rätt och fel * Torbjörn Tännsjö: Irrfärd i moralens landskap * Olle Häggström: Filosofi för stora barn * Recension * Emil V. Nilsson: Verklighetens Forrest Gump löste altruismens gåta * Richard Wright: Religionen på hövdingadömenas tid * Signerat: Birgitta Forsman: Guds avbild? * Essä av Torbjörn Tännsjö: Humanismens rasism * Utblick: Mobiltelefondata styrde katastrofhjälp på Haiti * Att vara optimist är att vara orealistisk * Repliker * Webbtips * Boktips * Sanslöst

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2011:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2011:3

   95 kr.

   Logga in för att handla