SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2011:4
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  80
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  226 g
  I lager:
  2 st

SANS

Mänskliga rättigheter och religionsfrihet

Innehåll

INNEHÅLL: Ledare: Vad är meningen med religionsfrihet? * Per Bauhn: De kränktas herravälde * Per Dannefjord: Svartvit debatt om yttrandefrihet * Lena Andersson: konsten är aldrig helt fri * Madeleine Sultán Sjöqvist: Kulturarv eller kritiskt tänkande * Bo Rothstein: Diskriminering som verksamhetsidé * Peter Illi: Konfessionella friskolor-det öppna samhällets slutna rum * Eskil Franck: Religionens möte med demokratin * Ove Bring: Den mänskliga rättigheterna är inte västerländska * Sara Larsson: Tystnaden efter paraden * Chrsiter Fuglesang: Är sanningen alltid att föredra? * Utdrag ur Susan Blackmores: Kort om medvetandet: Den omedvetna människan * Recension av PC Jersild: Klassklättraren * Signerat av Niklas Ekdal: Hotet från vården * Håkan Lindgren: En alltför mänsklig idé * Utblick * I nblick * Repliker * Webbtips * Boktips * Sanslöst

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2011:3

   95 kr.

   Logga in för att handla