Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2010:4
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  82
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  212 g
  I lager:
  1 st

Axess

När staden har segrat

Innehåll

Stig-Björn Ljunggren: Stad och land hand i hand – Livet i staden på landet flyter ihop. Centrum och periferi handlar om vår subjektiva upplevelse. Vi blir regionaliserade, individualiserade och globaliserade i en urbaniserad miljö. Skriv en kommentar * Dick Erixon: Två politiker – två världar – När den politiska scenen dominerades av Thorbjörn Fälldin och Olof Palme stod de stora samhällsfrågorna ständigt i centrum. Som partiledare representerade de helt skilda perspektiv på medborgarskap, personligt ansvar och statens uppgift * Torbjörn Elensky: Pånyttfödelsens land – Spanskspråkiga latinos är numera USA:s största minoritetsgrupp. I det amerikanska immigrantsamhället lever fortfarande kulturell heterogenitet i fruktbar symbios med nationell identitet och samhörighet * Jens Liljestrand: Förnedringens stad – Vilhelm Mobergs och Maria Sandels föreställningar om staden är höggradigt aktuella. Mönstret går igen om kvinnors och mäns relation till urbaniseringen * Hans Ruin: Han skapade kristendomen – På senare år har flera kända filosofer skrivit om Paulus. Delvis hänger det samman med en längtan efter universella värden. Samtidigt har Paulus beroende av den judiska traditionen blivit tydligare * Anna Brodow Inzaina: Därför är Vilks rondellhund bra – Till skillnad från den gängse socialkritiska konsten bryter Lars Vilks mot en outtalad regel. Med sin rondellhund ställer han sig på fel sida och får därmed genast konstvärlden emot sig * Andreas Danielsen: Öppna sår i gemytets Wien – Att sopa bort spåren efter diktatorer och repressiva politiker i det offentliga rummet låter rätt och rimligt. Men bevarade äreminnen över den som gått totalitära regimers ärenden utgör en viktig erinran om deras förbrytelser.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×