Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2008:9
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  74
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  164 g
  I lager:
  1 st

Axess

Den nya inskränktheten

Innehåll

UR INNEHÅLLET: En rädslans politiker – Jörg Haiders död innebar slutet på en märklig politisk karriär, präglad av främlingsfientlighet och populism: Anderas Danielsen * Att göra klipp på Kafka – i en liten lägenhet i Tel Aviv gömmer sig en kulturskatt. Arne Lapidus berättar historien om de två systrarna som sitter på okända delar av Franz Kafkas litterära kvarlåtenskap * Den goda viljans katastrof – Glasgow hyllas regelmässigt för sin blänkande återuppbyggnad. Men staden gömmer delar som hör till de fattigaste och mest nedgångna i Europa: Asle Toje * Gränspoliserna ger inte upp – debatten om det multikulturella Sverige kan inte föras sakligt och ifrågasättande: Karl-Olov Arnstberg * TEMA: DEN NYA INSKRÄNKTHETEN – vi har aldrig haft tillgång till så mycket information som nu. Ändå visar många undersökningar att vårt vetande minskar. Den intensiva och utbredda användningen av internet bidrar till att förmågan att tillägna sig kunskap gradvis avtar: Nicholas Carr, John Lloyd, Mats Wiklund och Inger Enkvist beskriver en utveckling som leder till ökad inskränkthet * Alla vill vara George Orwell – Var och en, från höger till vänster, vill och kan hitta sin George Orwell konstaterar Johan Hakelius * När sanning och närvaro blev en lyx – Den grävande journalistiken är på utdöende hävdar Mats Bergstrand. * Sveriges sämsta poesi var bättre än sitt rykte – Pär Sandin ger sig i kast med äldre tiders litteraturhistoriska böcker och kan konstatera att det inte alltid är den litterära kvailteten som avgör vad som går till historien

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×