Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2008:1
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  74
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  169 g
  I lager:
  -

Axess

Religionens återkomst

Innehåll

UR INNEHÅLLET: Religionernas återkomst: För några decennier sedan framtos frågan om tro och vetande som slutdiskuterad. Men en längtan efter allvar och efter ingångar till de stora livsfrågorna har gjort att religionerna fått förnyad aktualitet. Vi har bett Roger Scruton, Werner G Jeanrond och Richard Wolin att fundera över villkoren för tro i en upplyst tid * Au revoir, gubb-Frankrike – Per Hagman funderar över om det nyligen införda rökföbudet på franska krogar är det slutgiltiga beviset för att en epok håller på att gå i graven * Chávez, snart värlsetta i offentligt skumrask – Nathan Sachar diskuterar Chávez nederlag i Venezuelas folkomrösning om en ny författning * Så kartlade FBI makarna Myrdal – Gunnar och Alva Myrdals kontaker med USA var långt ifrån problemfria. Slarvigt underrättelsearbete av FBI ledde till att de misstänktes vara nazist respektive kommunistagent * Antik tro, modernare än man kan tro – Även om de flesta av antikens bildade människor trodde på gudar, var tankefriheten stor i religiösa frågor och inbegrep även ateism * Intervju: "Nyateism stärker religiös fanatism" – Gordon Lynch, professor i religionssociologi, menar att debatterna i Richard Dawkins efterföljd är förenklad och riskerar att bli destruktiva * Nutidskonst, en ändlig resurs – Samtidskonsten har länge ägnat sig åt att hämta näring ur sådant som valigtvis inte betraktas som konst. Håkan Lindgren misstänker att tillgångarna snart kommer att sina.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×