Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2007:9
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  66
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  145 g
  I lager:
  -

Axess

Rasismer

Innehåll

UR INNEHÅLLET: Raismer – Rasism är inget enhetligt fenomen, och rastänkande är spritt över hela världen. I ett försök att förstå rasismen undersöker fem olika skribenter tillstånden i Kina, Mellanöstern, Haiti, Sydafrika och Brasilien. Exemplen visar att rasismens uttryck bär på både likheter och skillnader * Islamister tränger tillbaka kvinnorna – i Marocko, Algeriet och Tunisien präglas hela samhället av en antifeministik mentalitet som gör det svårt för kvinnor att ta del i det politiska levet * Surrande små spioner – det amerikanska militärforskningsorganet Darpa har utvecklat metoder för att fjärrstyra insekters rörelser. Helena Granström berättar om ett forskningsprojekt som låter som science fiction * Skogstokig – Carl von Linnés intressen begränsade sig inte till botaniken. I sin ambition att klassificera hela skapelsen kartlade han på ett förvånansvärt modernt sätt även människans psykiska sjukdomar * "Den onda tiden är förbi" – Georgij Arbatov, före detta rådgivare åt flera ryska presidenter, berättar om sin syn på dagens Ryssland, ett land han anser skulle ha mycket att bidra med i EU * Tysta monument över det oerhörda – överallt i Berlins stadsbild syns spår av stadens problematiska historia. Peter Englund begrundar både gamla och nya monument, vilkas historia en ny generation tyskar inte känner till.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×