Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2007:2
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  48
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  114 g
  I lager:
  2 st

Axess

Hur fria är konsterna?

Innehåll

UR INNEHÅLLET: KRÖNIKA: Stöd som stjälper av Johan Lundberg * TEMA: HUR FRIA ÄR KONSTERNA?: Att manövrera en atlantångare av MarieLouise Samuelsson * Statligt sanktionerad subjektivitet av Thomas Steinfeld * Mellanhänderna formar konsten av Nathalie Heinich * FRIZON: ”Che” – från mördare till myt av Inger Enkvist * UTBLICK: Demokrati kontra effektivitet – Industrialiseringen av Indien och Kina visar att demokrati inte självklart är en förutsättning för snabba framsteg, utan faktiskt kan vara en hämsko, skriver Ola Wong * INBLICK: Wallenbergs kreativa kluster – Gunnar Wetterberg frågar sig vad Sverige skulle vara utan familjen Wallenberg och hur nästa stora framgångsindustri ska kunna skapas * Från motstånd till framgång – I svensk offentlighet finns många framgångsrika kurder. Åsa Nyquist Brandt finner en grupp med stark identitet * DEBATT: Feminism och myndighetsexplosion – Karolin A Johansson ifrågasätter om moderater kan vara feminister. Bengt Jacobsson går emot föreställningen att vi får alltmer politiska myndigheter * INTERVJU: Europeisk film behöver Hollywood – Europeisk film befinner sig i en identitetskris. Branschen behöver se sanningen i vitögat och på allvar försöka konkurrera med Hollywood, säger filmvetaren Thomas Elsaesser i ett samtal med Adam Marko-Nord * TRADITION: Den siste atenaren – Therese Bohman berättar om den bortglömde konstnären John William Godward. Konsthandlare har nu börjat omvärdera inte bara Godward utan många andra av de sena klassicister som tidigare avfärdats som banala kitschmålare * FRIZON: Verklighetens Dr Strangelove – Peter Handberg porträtterar en av det kalla krigets mest kontroversiella teoretiker. Herman Kahns dystopier om kärnvapenkrig var en av de viktigaste inspirationskällorna till Stanley Kubricks mästerverk.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×