Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2007:1
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  48
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  121 g
  I lager:
  2 st

Axess

Framtiden just nu

Innehåll

UR INNEHÅLLET: Jämställda inför gud – kvinnliga imamer är på väg att bli ett allt vanligare inslag bland muslimer i USA, berättar Mohamed Omar * När västerlänningen blir den andre – Lena Andersson redogör för hur västfientliga occidentalister förenas i sin kritik av upplysningsidéerna * Västervågen är varken bred eller djup – Pär Engström skärskådar "den latinamerikanska vänstervågen" och finner ingen entydig rörelse * Debatt: Fusk och metod: Sverre Wide och Ludvig Beckham diskuterar om en filosof kan anklagas för forskningsfusk * TEMA: Framtiden just nu: Vår förhållande till framtiden säger en del om vår samtid. Ulrika Björkstén har undersökt hur klimatförändringarna har blivit en del av vår syn på den kommande tiden. Frågan är när en prognos r så säker att den kräver handling. Filosofer har länge diskuterat detta, visar Svante Nordin. Med Hegel fick den filosofiska profetian genomslag i det västerländska tänkandet – men föreställningen att det går att grunda profetior på förnuftet är knappast hållbar. Karl–Olov Arnstberg reflekterar över varför dystopier i dag dominerar informationsflödet och konstaterar attt tron på framtiden inte längre fungerar * Intervju: Livsmedelsindustrin förvandlar hälsa till ohälsa – hälsoprodukter är inte alltid hälsosamma, och ekologiska jordbruk inte alltid vad man föreställer sig. Marion Nestle förklarar varför i ett samtal med Ann-Helen Meyer von Bremen * Spökskrivaren attentat mot Hitler – Per Landin berättar om den radikalkonservative Edgar Julius Jungs tillvaro som nazikritisk tänkare under mellankrigstiden. Som vicekansler Franz von Papens spökskrivare lyckades han iscensätta en ödesdiger kupp * Ornamentiken som kompass i samtiden – Alain de Botton undersöker dekorationens roll i arkitekturen och finner där viktiga hållpunkter för människors kulturella och moraliska orientering * Den figurativa konstens revansch – ett museum på internet lockar en mängd besökare med tidigare bortrensat salongsmåleri. Therese Bohman fascineras av konsten och den nya debatten.

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×