Axess
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2004:4
  Issn:
  1651-0941
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  48
  Dimensioner:
  210x283 mm
  Vikt:
  130 g
  I lager:
  1 st

Axess

Skolan måste byta kurs

Innehåll

UR INNEHÅLLET: Låt den engelska pilotskolan inspirera. ESSÄ/ Utbildning med rätt inriktning. För att barn och ungdomar skall tillägna sig de kunskaper och färdigheter de behöver senare i livet måste undervisningen vara målinriktad och ledas av ämneskompetenta lärare. I England har man på detta vis lyckats rycka upp skolan och elevernas studieresultat. Av Inger Enkvist * Historia hänger inte med i historien. ESSÄ/ Samhälle utan historia. Undervisningstiden i historia har minskat dramatiskt, utan att något politiskt beslut har fattats. Ämnet har kunnat skuffas undan därför att Sverige lider av historielöshet. Vi riskerar nu att förlora förmågan att orientera oss i en föränderlig samtid. Av Hans Albin Larsson * Det är dags att göra upp räkningen. ESSÄ/ Matematik utan förståelse. Ekvationen går inte ihop när lärare i matematik skall undervisa utan att ha ordentliga insikter i ämnet. Lika illa är det när elever lämnas i sticket och tvingas att uppfinna matematiken på nytt. Både i Sverige och USA har ämnet urholkats medan framgångsrika modeller finns i Östasien. Av Olle Häggström * REFLEXION: Européerna lider av antikrigspsykos. Nationalism. Fredsrörelsens moraliska kollaps i dag är lika svårartad som Europas vurm för krig var 1914. Av Nathan Shachar * INBLICK: Hergé speglade sin tid med humor. INBLICK/ Tintins värld. I år fyller den pojkaktige reportern 75 år. Han hedras med en ny språkdräkt i en nyöversatt utgåva av seriealbumen. Av Pernilla Ståhl * FRIZON Fri forskning i kollision med regeringens ideologproduktion. RESEARCH/ Den integrationspolitiska maktutredningen. Regeringen försöker formulera sin sanning om diskriminering genom att lägga ner den fristående utredning som skulle undersöka invandrares inflytande i Sverige. Beslutet, och turerna kring det, tyder på bristande respekt för vetenskapligt framtagen kunskap och innebär ett dråpslag mot hela det statliga kommittéväsendet. Av Shirin Ahlbäck Öberg * KRÖNIKA: Tankefigur på villovägar. Metaforerna stampar i sina spiltor. I en pågående poesidebatt sägs att metaforen är auktoritär och därför definitionsmässigt av ondo. Men i vissa sammanhang är auktoriteter nödvändiga. Saknas de uppstår oordning. Det gäller inte minst i skolan där kunskap skall föras vidare. Av Kay Glans

Beskrivning

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  • Axess

   2020:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2020:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2019:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:5

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:4

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:3

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:2

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2018:1

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:9

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:8

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:7

   89 kr.

   Logga in för att handla

  • Axess

   2017:6

   89 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×